بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی،
در قالب Word و 178 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک ها و به کار بردن آن هاست. هر چند بانک ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته مي شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟
براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی های کارایی بخش بیان می شوند، سپس به ویژگی های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی های ذکر شده بررسی می شوند که آیا دارای آن ویژگی های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می شوند. سپس پرسشنامه ای براساس ویژگی های کارایی قراردادها و ویژگی های کارایی عقود اسلامی طرح می شود و به جامعه داده می شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن ها به دست آید. در اين راستا از پرسشنامه  ها وتجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه ها و اهداف استفاده خواهد شد.
 نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می شود.


فهرست مطالب بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی  به صورت زیر میباشد:
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه    1
1-2 تعريف مسأله:    1
1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:    4
1-4 ضرورت انجام تحقيق:    4
1-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق:    5
1-6 فرضيه‌ها:    6
1-7 اهداف:    6
1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها    6
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه    7
2-1حقوق قراردادها    8
2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها    9
2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد    10
2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی    18
2-2-1 اقسام قرارداد    19
2-2-2 شرایط قرارداد    19
2-2-3 قرارداد  (عقد)    20
2-2-4 موضوع قرارداد    20
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد    21
2-2-6 انواع قراردادها:    21
2-2-6-1 بیع(لازم)    21
2-2-6-2 انواع بيع    23
2-2-6-2مضاربه (جایز)    27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)    28
2-2-6-4 جعاله (جایز)    29
2-2-6-5 شرکت (جایز)    31
2-2-6-8 مزارعه    35
2-2-6-9 مساقات    36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد    37
2-3بانکداری اسلامی    40
2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)    40
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا    41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)    44
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید    44
2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى    45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل    47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال    47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها    47
2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد    49
2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى    49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه    50
2-3-3-9 همسویى منافع    50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط    50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى    51
2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي    52
2-4-1 نفی غرر    53
2-4-2 اصل لزوم در عقود    54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل    55
2-4-4 نفی ضرر    57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود    58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل    58
2-4-7 مکاسب محرمه    59
2-4-8 ریسک و بازده    60
2-4-9 نفی اتلاف    61
2-4-10 نفی ربا    62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی    63
فصل سوم: روش تحقيق
3-1مقدمه    67
3-2روش تحقيق    67
3-2-1روش تحقيق    68
3-3جامعه آماري    69
3-3-1 جامعه آماری:    69
3-4 نمونه آماري    69
3-4-1 نمونه آماري تحقیق    69
3-5 متغير    70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات    70
3-7 روایی و پايايي پرسشنامه    71
3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل دادهها    72
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه    74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها)    74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی:    75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام:    75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی:    75
4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی:    76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام    76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی    77
4-9 اصول کارایی قراردادها    78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام    79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی    80
4-12 اصول کارایی قراردادها    80
4-11غربالگری دادهها    139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان    139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش    142
منبع: محقق    144
4-14بررسی فرضیات پژوهش    144
4-14-1 فرضیه اول    144
منبع: محقق    145
4-14-2 فرضیه دوم    146
منبع: محقق    147
4-14-3فرضیه سوم    148
منبع: محقق    149
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1مقدمه    150
5-2 يافته هاي پ‍ژوهش    150
5-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول    151
5-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم    151
5-2-3 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم    151
5-3 بحث    152
5-4 پيشنهادات    153
5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش    156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق    157
5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق    157
منابع    158
ضمائم    162
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 1382 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 178

حجم فایل:444 کیلوبایت

 قیمت: 14,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل