تحقیق بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم)

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
دانلود تحقیق بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم )
در قالب Word و 250 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

چكيده

پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420  ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .
روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه         
معرفي منابع              
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت
1-1ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان    
2-1   تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت               
3-1  اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان               
 فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان                        
1-2 تعريف طبقه اجتماعي         
2-2 طبقات اجتماعي         
3-2 طبقه روحانيون  
1-3-2 موبد                 
2-3-2 موبدان موبد                                              
3-3-2 هيربد                                         
4-3-2 زوت و راسپي                                        
5-3-2 دستور              
4-2 طبقه جنگجويان      
1-4-2 وظيفه جنگجويان            
2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان             
1-2-4-2 سواره نظام                      
2-2-4-2- جايگاه سواره نظام                                                                   
2-2-4-2 پياده نظام                           
5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران            
1-5-2- طبقه كشاورزان                   
2-5-2-طبقه صنعتگران            
فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان        
1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان           
2-3- ديوان                                                          
1-2-3 پيدايش ديوان‌ها               
3-3 ديوان رياست طبقات جامعه          
1-3-3 وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار  
2-3-3وظايف و اختيارات وزير                                          
4-3 ديوان سپاه                                                
1-4-3  ايران سپاهيد                                              
 2-4-3  ارتشياران سالار                                          
3-4-3  ارگبذ                                            
5-3 ديوان دادرسي (داد)                                        
1-5-3 ارزش داد و دادگستري                                        
2-5-3 منشاء قوانين در عصر ساسانيان                                
3-5-3 حوزه قضات                                          
4-5-3 ادّله اثبات دعوي                                     
5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت                                    
6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت                                                          
6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران)                                     
7-3 طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران)                                 
1-7-3 دبير                                        
2-7-3 ايران دبيربد(دبير بد)                                
3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران                     
4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران                             
5-7-3 وظايف دبيران                                     
6-7-3 اصناف دبيران                                    
1-8-3 دين دبير                                     
8-2--3 دبيران ديوان خراج                                 
3-8-3 گذك آمار دبير                                     
4-8-3 واسپوهرگان آمازكار                                 
5-8-3 روانيگان دبير                                     
6-8-3 آذربادگان دبير                                     
7-8-3 گنج آمار دبير                                     
9-3 ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه)                    
10-3 ديوان خراج                                     
1-10-3 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي                     
2-10-3 واستر پوشان سالار                                 
3-10-3 آمار كار(آمارگر )                                 
4-10-3 دهقانان                                     
1-4-10-3 جايگاه دهقانان                                 
11-3 ديوان درآمدهاي كل كشور                             
12-3 ديوان خزائن                                     
13-3 گهبذ و ضرب مسكوكات                                 
14-3 ديوان آتشكده‌ها                                     
15-3 ديوان بريد                                    
16-3 ديوان اشراف                                     
17-3 ديوان ايران دربد                                     
18-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )                             
19-3 ديوان احشام                                     
1-19-3  آخور آمار دبير – آخورسالار                         
20-3 ديوان ويژگان                                     
21-3 ديوان نوروز                                     
22-3 ديوان كستبزود (ديوان آب)                             
1-22-3 وظيفه‌ي ديوان آب                                 
23-3 ديوان جامه خانه                                     
24- 3  ايران درستبد                                     
فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري                         
1-4مشاغل ديواني                                     
2-4 پادشاه                                         
1-2-4شاه                                        
1-2-4 وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان                         
3-4 شهرب                                         
4-4 مرزبان                                        
5-4 اسپهبد                                         
6-4 پادگوسپانان                                     
7-4 بيدخش                                         
8-4 اندرزبد                                        
9-4 آموزگاران اسواران                                 
10-4 دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)                
11-4 خرم باش                                         
12-4 پشتيگبان سالار                                     
13-4 مهماندار                                         
14-4 خوانسالار                                     
15-4 پذشخوار                                         
16-4 مردبذ                                         
17-4 ديده‌بان سلطنتي                                    
18-4 بازدار                                      
19-4 گنجور                                    
20-4 دواتدار                                        
21-4 كاروانسالار                                    
22-4 تغاربد                                        
23-4 آيين بد                                        
24-4 بازاربد                                        
25-4 كيروگ بد ( هنربد )                               
فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان                    
1-5 تنسر در منابع                                    
1-1-5-تنسر                                       
2-1-5 تنسر شخصيتي تاريخي                                  
2-5 ابرسام                                        
1-2-5  تنسر و ابرسام                                    
3-5 كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي                            
1-3-5 كرتير                                      
2-3- 5 كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي             
3-3-5 كريتر و كتيبه‌هاي وي                                
4-5 آذرپاد مهراسپندان                                     
5-5 مهرنرسي                                         
نتيجه گیری                                           
تصاوير                                           
كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ)                            پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.
دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تعداد مشاهده: 1375 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 250

حجم فایل:261 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود پایان نامه بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم )
    در قالب Word و 250 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد