رساله رشته معماری طراحی مجموعه ورزشي

دسته بندي : فنی مهندس » معماری
دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ورزشي
در قالب Word و 177 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه

از آنجايي كه اين رساله با هدف مطالعه و بررسي يك نياز انساني تعريف شده و قصد دارد تا ضمن تحليل اين نيازها و رسيدن به نتيجه‌گيريهاي كلي به يك طراحي فضا نيز منجر بشود، اما اين فضا چيست؟ و به چه شكلي مي‌توان آنرا در يافت. تفاوت اين فضا با فضاهاي ديگر معماري چيست؟
براي رسيدن به جواب اين سوالات و سوالاتي از اين دست بايد ابتدا تعاريف خود را از فضاي معماري عنوان نمائيم تا دريافت موضوع آسان‌تر شود. به همين جهت بخش نخست رساله را به تعاريف و نگرشهاي فضاي معماري اختصاص داده‌ايم.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
فصل اول
مقدمه   
1-1- تعريف فضا    
1-2- نگرشهاي موجود به فضا در فرهنگ اروپايي    
1-2-1-  نگرش اول    
1-2-2-  نگرش دوم    
1-2-3-  نگرش سوم     
1-3- فضاي عمومي‌و خصوصي    
1-4- عناصر سازنده فضا    
1-5- سازماندهي فضا    
1-6- انعطاف پذيري فضا و فضاهاي چند عملكردي    
1-7- نتيجه‌گيري    
فصل دوم
مقدمه    
2-1- موضوع طراحي    
2-1-1- طرح مكانها    
2-1-2- عنوان    
2ـ 2ـ اهميت و ضرورت طرح    
2ـ 2ـ 1ـ دلايل انتخاب موضوع    
2ـ 2ـ 2ـ اهداف پروژه    
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ اهداف كلي    
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ اهداف خرد    
2-3- ويژگيهاي طرح و توجيه آن    
2-3-1- ويژگيهاي پروژه    
2-3-2- توجيه پروژه    
2-3-2-1- توجيه پروژه از ديدگاه روانشناسي    
2-3-2-2- توجيه پروژه از ديدگاه معماري و شهرسازي    
2-3-2-3- توجيه پروژه از ديدگاه اقتصادي    
2-3-2-4- توجيه پروژه از ديدگاه اجتماعي و فرهنگي    
2-4- مفهوم و اهميت ورزش    
2-4-1- اهميت ورزش    
2ـ4ـ1ـ1ـ مفهوم و اهميت ورزش در جهان امروز (جايگاه ورزش)    
2-4-2-‌تربيت بدني در گذشته و امروز    
2-4-3- اهداف‌تربيت بدني و ورزش    
2-4-4- ارتباط ورزش با تندرستي، بهداشت و زيبايي    
2-4-5- برنامه ريزي براي گسترش ورزش و‌تربيت بدني در سطوح مختلف زندگي    
2-4-6-  ورزش و اوقات فراغت    
2-4-7- نگرش ا سلام به ورزش و‌تربيت بدني و ا هداف آن در ا سلام    
2-4-7-1- جايگاه‌تربيت بدني و ورزش در بينش اسلامي    
2ـ4ـ7ـ2ـ تاثير‌تربيت بدني بر‌تربيت اسلامي    
2ـ4ـ7ـ2ـ 1ـ اهداف‌ترتبيت بدني    
2ـ4ـ7ـ2ـ 2ـ مباني، اصول و روش‌هاي‌ترتبيت بدني    
2ـ4ـ7ـ2ـ 3ـ بحث و نتيجه‌گيري    
2-4-7-3- محتواي ورزش و‌تربيت بدني در جامعه اسلامي    
2-4-8- انواع ورزشها    
2-4-9- نتيجه‌گيري    
2-5- رويكردهاي نوين در طراحي فضاهاي ورزشي    
2-5-1- طراحي    
2-5-2- تحليل    
2-5-3- گونه بندي    
2-6- بررسي مصاديق طراحي و نمونه‌هاي موجود    
2ـ6ـ 1ـ  بررسي نمونه‌هاي داخل كشور    
2ـ6ـ 1ـ1ـ استاديوم ورزشي باشگاه آرارات ـ تهران    
2ـ6ـ1ـ2ـ مجموعه ورزشي شهر اهواز    
2ـ6ـ2ـ بررسي نمونه‌هاي خارج كشور    
2ـ6ـ2ـ1ـ دهكده المپيك مسكو    
2ـ6ـ2ـ2ـ ورزشگاه فوجيساوا، ژاپن    
2ـ6ـ2ـ3ـ پارك ورزشي پيريلاي فرانسه    
فصل سوم
3ـ1ـ جغرافياي انساني و سياسي    
3ـ1ـ1ـ معرفي استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز    
3ـ1ـ2ـ حدود تبريز    
3ـ1ـ2ـ1ـ جايگاه شهر تبريز در سطح ملي    
3ـ1ـ2ـ2ـ جايگاه شهر تبريز در سطح منطقه‌اي    
3ـ2ـ جغرافياي طبيعي و اقليمي    
3ـ2ـ1ـ بررسي ويژگي‌هاي طبيعي شهر تبريز    
3ـ2ـ1ـ1ـ توپوگرافي و شيب‌ها و گستره‌هاي شهر    
3ـ2ـ1ـ2ـ زمين‌شناسي    
3ـ2ـ1ـ3ـ زمين‌لرزه    
3ـ2ـ1ـ4ـ گسل‌ها    
3ـ2ـ1ـ5ـ آبهاي زيرزميني    
3ـ2ـ2ـ آب و هوا و اقليم    
3ـ2ـ3ـ حرارت    
3ـ2ـ4ـ رطوبت    
3ـ2ـ5ـ  بارش    
3ـ2ـ6ـ وزش باد    
3ـ2ـ7ـ فشار هوا    
3ـ2ـ8ـ تابش نور خورشيد    
3ـ3ـ جغرافياي تاريخي و فرهنگي    
3ـ3ـ 1ـ تبريز در گذر تاريخ    
3ـ3ـ 1ـ1ـ تبريز بعد از اسلام تا ايلخانيان مغول    
3ـ3ـ1ـ2ـ تبريز در دوره ايلخانيان مغول    
3ـ3ـ1ـ3ـ تبريز در شكوفاترين دوره تاريخي (قرن هفتم)    
3ـ3ـ1ـ4ـ تبريز بعد از ايلخانيان مغول تا حكومت صفويه    
3ـ3ـ1ـ 5ـ تبريز در دوره قاجاريه    
3ـ3ـ1ـ 6ـ تبريز در دوره پهلوي    
فصل چهارم
4-1- ويژگيهاي معماري بومي‌مناطق سرد    
4-1-1- شكل    
4ـ1ـ2ـ آسايش، منطقه آسايش    
4-1-3- نگاهي به عوامل اقليمي‌و تاثير آنها بر اشكال معماري    
4-1-4- تاثير نور خورشيد بر شكل معماري    
4-1-5- تاثير اقليم بر نحوه انتخاب مصالح    
4-2- برنامه فيزيكي    
4-2-1- تحليل پرسش نامه‌ها    
4-2-2- فضاهاي پيش بيني شده در سايت    
4-2-2-1- ورزش‌هايي كه در فضاهاي بسته انجام مي‌شوند    
4-2-2-2- ورزش‌هايي كه در فضاهاي باز انجام مي‌شوند    
4-2-2-3- استخر و بازي‌هاي آبي    
4-2-2-4- فضاهاي تفريحي    
4-2-2-5- فضاهاي فرهنگي    
4-2-2-6- فضاهاي اداري    
4-2-2-7- فضاهاي خدماتي    
4-3- استانداردها و اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي    
4-3-1- فضاهاي ورزشي    
4-3-2- امكانات مورد نياز تماشاچيان    
4-3-3- استخرهاي سرپوشيده شنا    
4-3-4- آموزش خردسالان    
4-3-5- شناي تفريحي    
4-3-6- شناي حرفه‌اي و مسابقات    
4-3-7- استخرهاي چند منظوره    
4-3-8- شيرجه    
4-3-9- واترپلو    
4-3-10- سونا    
4-3-11- سالن‌هاي ورزشي    
4-3-12- كشتي    
4-3-13- جودو    
4-3-14- مشت زني (بوكس)    
4-3-15- بدنسازي و آمادگي جسماني    
4-3-16- وزنه‌برداري    
4-3-17- تنيس روي ميز    
4-3-18- بيليارد    
4ـ4ـ1ـ2ـ  ورزش‌هاي روباز    
4ـ4ـ1ـ3ـ  سالن‌هاي سرپوشيده    
4ـ4ـ2ـ حوزه اقامتي    
4ـ4ـ3ـ حوزه اداري    
4ـ4ـ3ـ1ـ مديريت    
4ـ4ـ3ـ2ـ بهداري    
4ـ4ـ3ـ3ـ خدماتي    
4ـ4ـ4ـ حوزه تفريحي    
4ـ 5ـ بخش چهارم    
4ـ 5ـ1ـ روش تحقيق    
4ـ 5ـ1ـ1ـ تعريف تحقيق    
4ـ 5ـ1ـ2ـ هدف تحقيق    
4ـ 5ـ1ـ3ـ انواع روش‌هاي تحقيق    
4ـ 5ـ1ـ4ـ مراحل تحقيق    
4ـ 6ـ روند طراحي معماري    
4ـ 7ـ رويه طراحي به عنوان فرايندي شهودي    
4ـ 8ـ مدلهاي عقلايي فرايند طراحي(فرايند خردگرا)    
4ـ 9ـ مدلي براي رويه عملي طراحي    
4ـ 10ـ بعد ديگر فريند طراحي معماري    
4ـ 11ـ مكاشفه و انكشاف    
فصل پنجم
5ـ1ـ معرفي سايت    
5ـ2ـ تجزيه و تحليل سايت و مكانيابي مجموعه    
5ـ2ـ1ـ موقعيت سايت نسبت به شهر تبريز    
5ـ2ـ2ـ دسترسي    
5ـ2ـ3ـ همجواريها    
5ـ2ـ4ـ عوارض زمين    
5ـ2ـ5ـ عوامل خط دهنده سايت    
5ـ3ـ لكه‌گذاري حوزه‌هاي مختلف مجموعه    
5ـ3ـ1ـ روابط بين حوزه‌ها    
5ـ3ـ2ـ زمان‌بندي استفاده از حوزه‌هاي مختلف    
5ـ3ـ3ـ تاثير عوامل محيطي بر جانمايي حوزه‌ها    
5ـ4ـ آلترناتيوهاي طراحي و ارزشيابي آنها    
5ـ5ـ هندسه مجموعه    
نقشه‌ها    
منابع و مأخذ
 


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.
دسته بندی: فنی مهندس » معماری

تعداد مشاهده: 1521 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 177

حجم فایل:47,898 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود پایان نامه معماری طراحی مجموعه ورزشي
    در قالب Word و 177 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد