دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله

دسته بندي : گزارش کاراموزی » معماری و عمران
گزارش کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله شامل(37 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
مقاوم سازي سازه ها مقابل زلزله                           1
راهكارهاي مقاوم سازي لرزه اي                             2
مقاوم سازي سطح سازه                                 4
اضافه كردن ديوارهاي سازه اي بتن مسطح                          4
استفاده از بادبندهاي فولادي                          6
جداسازي لرزه اي                                 8
مقاوم سازي سطح عضو                                  8
زره پوش كردن ستون                               9
گزينش روشهاي مقاوم سازي                             10
راههاي مقاوم سازي ساختمان ها                             13
ازمايش                                          15
سراي مقاوم سازي                                 16
روش و هزينه ي انجام مقاوم سازي ؟                          20
نتايج مقاوم سازي تا چه حد قابل اطمينان است؟                  21
طرح هاي مقاوم سازي دولتي چه نتايجي در بر داررد؟                22
سوپر فريم  R.Cفناوري نوين براي مقابله با زلزله                     23
ساختمان فلزي يا بتن آرمه                             24
توصيه هاي طراحي و ساخت                              25
اجزاي اصلي سازه سوپر فريم R.C                            27
ساير موارد فني                                       31
نتيجه گيري                                       33
منبع                                        34


مقاوم سازي سازه ها مقابل زلزله

چکيده
شمار زيادي از سازه هاي موجود که در مناطق زلزله خيز واقع شده اند بر اساس آيين نامه هاي طراحي لرزه اي قديمي که ديگر اعتباري ندارند ، ساخته شده اند . علاوه بر آن شماري از زلزله هاي اصلي که در طول سالهاي اخير اتفاق افتاده اند بر اهميت سبک شدن براي کاهش خطر لرزه اي تاکيد مي کنند.مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي موجود يکي از موثرترين روشها براي کاهش اين خطر است .در سالهاي اخير تحقيقات مهمي به مطالعه در رابطه با راهکارهاي مختلف جهت ترميم و تقويت سازه هاي بتن مسلح براي بالا بردن عملکرد لرزه اي آنها اختصاص داده شده است.بهرحال عملکرد لرزه اي سازه ميتواند توسط مقاوم سازي يا ترميم افزايش يابد . که در اين مقوله مهندس راهکاري را بر اساس ارزيابي لرزه اي سازه انتخاب مي کند.بنابراين نيازهاي اساسي ترميم و تحقيقات مختلف روي راهکارهاي مقاوم سازي ميبايست قبل از انتخاب روش روش مقاوم سازي بررسي شود .در اين مقاله مشخصات راهکارهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته و همچنين رابطه بين مقاوم سازي و خصوصيات سازه اي شرح داده شده است.علاوه بر آن چند مورد از مطالعات سازه اي که براي مقاوم سازي اعمال شده ، ارايه شده است.

راهکارهاي مقاوم سازي لرزه اي

معرفي
شمار زيادي از راهکارهاي موجود مقاوم سازي لرزه اي بسته به نوع و شرايط مختلف سازه موجود است . بنابراين انتخاب نوع مقاوم سازي روند پيچيده اي دارد و تحت تاثير توام فناوري ، شرايط اقتصادي و اجتماعي قرار دارد .در زير عواملي که روي انتخاب راهکارهاي مقاوم سازي تاثير مي گذارد را بررسي مي کنيم :
    مقايسه هزينه مقاوم سازي و اهمبت سازه
    نيروي انساني موجود
    طول مدت اجرا  يا زمان عدم استفاده
    تکميل و تقويت بر اساس عملکرد مورد نظر کارفرما
    توجه به تناسب معماري و نقش سازه اي و تکميل سازه موجود
    تداخل برگشت پذيري
    کنترل کيفيت سطح عملکرد
    اهميت سياسي و تاريخي سازه
    سازگاري روش  مقاوم سازي با سيستم سازه اي موجود
    عدم نظم در سختي ، مقاومت و شکل پذيري
    تناسب سختي ، مقاومت و شکل پذيري
    کنترل آسيب وارده به مولفه ها و اجزاي  غير سازه اي
    ظرفيت مناسب باربري سيستم فونداسيون
    مصالح تعمير و  تکنولوژي موجود

بطور کلي دو روش براي افزايش ظرفيت لرزه اي سازه هاي موجود وجود دارد .اولين روش مقاوم سازي سطح سازه است که شامل اصلاحات کلي سيستم سازه اي است .به شکل6 نگاه کنيد. اصلاحات کلي متداول شامل اضافه کردن ديوارهاي سازه اي، بادبند هاي فولادي يا جداکننده هاي پايه است .دومين روش مقاوم سازي سطحي عضو مي باشد (به شکل 7 نگاه کنيد). در اين روش اعضايي که ظرفيت شکل پذيري ناکافي دارند ظرفيتشان به منظور برآورده کردن حالات حدي افزايش مي يابد.مقاوم سازي سطح عضو شامل روشهايي از قبيل اضافه کردن بتن ، فولاد يا زره پوش کردن ستون باالياف پليمري مرکب به منظور محدود کردن است .

مقاوم سازي سطح سازه
مقاوم سازي سطح سازه بطور معمول براي افزايش مقاومت جانبي سازه هاي موجود مورد استفاده قرار مي گيرد . از اين قبيل مقاوم سازي ساختمانهاي بتن مسلح مي توان بادبندهاي فولادي ، کابلهاي پيش تنيده ، ديوارهاي پر کننده ، ديوارهاي برشي ، پرکننده ها با مصالح بنايي و جداکننده هاي پايه را نام برد .روشهايي که در زير شرح داده ميشود معمولا براي مقاوم سازي سطح سازه مورد استفاده قرار مي گيرد :

اضافه کردن ديوارهاي سازه اي بتن مسلح
اضافه کردن ديوارهاي سازه اي يکي از متداولترين روشهاي مقاوم سازي سطح سازه براي تقويت سازه هاي موجود مي باشد . بطور کلي تعمير و ترميم ديوار برشي موجود يا پرکننده براي يکي از دهانه هاي قاب استفاده مي شود .علاوه بر آن به منظور کاهش زمان و هزينه از شاتکريت يا پانلهاي پيش ساخته استفاده مي شود . تحقيقاتي که در زمينه ديوارهاي سازه اي انجام شده است و يافته ها به نسبت تحقيقات دقيق انجام شده گزارش شده است .تحقيقات نشان مي دهد که روند پرکنندگي نقش مهمي در پاسخ پانلها و سازه هاي ديگر ايفا کرده است . روند پرکنندگي با سخت کردن سازه مي تواند برش پايه را افزايش دهد .اثرات واژگوني و برش پايه در محل پر کننده سخت کننده متمرکز شده است .بنابراين در اين محلها فونداسيون ميبايست تقويت شود.

JIRSA و KREGER در 1989 ديوارهاي پرکننده يک طبقه را در کاربرد براي چهار نمونه آزمايش کردند.در آزمايش آنها از يک قاب بتن مسلح سه دهانه ، تک طبقه غير شکل پذير تا تکنيکهاي ساختمان سازي در دهه 1950 را مدل کنند. در اين سازه فاصله آرماتورهاي برشي ستون زياد بود و فشردگي وصله ها براي تامين مقاومت کششي نهايي کافي نبود .در آزمايش آنها ابتدا ديوارهاي سه گانه در محل بازشو تغيير يافت .آرماتورهاي طولي در نزديکي ستونهاي موجود براي افزايش پيوستگي فولاددر 4 نمونه اضافه شد.در ابتداي 3آزمايش شکستهاي ناشي از وصله هاي لب به لب ناقص ستونبا وجود ترميم پرکننده هاايجاد شد.(شکل 8را نگاه کنيد(

جداسازي لرزه اي
اخيرا ، شمار زيادي از محققان روي جداسازي لرزه اي بعنوان روشي براي مقاوم سازي تحقيقاتي انجام داده اند. هدف اين نوع از مقاوم سازي ، جدا کردن سازه از زمين در طول حرکت زمين هنگام وقوع زلزله است .محل قرارگيري بين روبنا و فونداسيون آن است .بدليل خصوصيات عالي استهلاک انرژي اين روش بهترين براي ساختمان با ارتفاع کم و بار زياد است .استهلاک انرژي اضافي متداولترين روش براي زياد کردن استهلاک انرژي يک سازه شامل قرار دادن ميراگرهاي اصطکاکي ، ويسکوالاستيک و هيسترزيس بعنوان مولفه هاي مهاربندي قابها مي باشد .تعدادي از محققان مطالعاتي بر روي استهلاک انرژي اضافي داشته اند .از طرف ديگر FEMA 356 در مورد بعضي جنبه هاي منفي اين روش صحبت مي کند.هنگاميکه تغيير مکانهاي جانبي در اثر استفاده از استهلاک انرژي اضافي کاهش پيدا مي کنند نيروها در سازه افزايش مي يابد .

مقاوم سازي سطح عضو
مقاوم سازي سطح عضو مي تواند با استراتژي موثرتري نسبت به مقاوم سازي سطح سازه انجام شود .زيرا اعضايي که نياز به افزايش عملکرد لرزه اي آنها در سازه وجود دارد انتخاب شده و مقاوم سازي ميشوند . مقاوم سازي سطح عضو شامل اضافه کردن بتن ،