فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 4

بررسی شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

پروژه و پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی؛ چکیده: یکی از مشکلات جوامع، شیوع اختلالات روانی است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بالغ بر نیم میلیارد نفر در جهان به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند که مهمترین پیامد آن، ارتکاب انواع جرایم می باشد. با بررسی آمار جرایم به این نکته میرسیم که...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

پایان نامه و پروژه رشته حقوق گرایش خصوصی؛ چکیده: شاكلة ايجاد مسئوليت قراردادی، نقض تعهدات قراردادي یا شروط ضمن آن قرارداد مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي، مسئوليت خويش را كاهش داده يا به طور كلي ساقط مي نمايند...

قیمت : 22,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی شرط ضمان امین

پایان نامه و پروژه رشته حقوق گرایش خصوصی؛ چکیده: اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و ... . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می شود؛ بنابراین...

قیمت : 22,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

پروژه و پايان نامه رشته حقوق گرایش عمومی؛ چکیده: با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك ...

قیمت : 21,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی شرایط احکام و آثار توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

بخشی از چکیده: موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداري پيمانكاري

تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر، با شرايط خاص، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و...

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

قسمتی از چکیده: تأمين اجتماعي ازجمله حقوق اساسي شهروندي است كه در قالب برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و خدمات عمومي ‌رفاهي عمدتاً توسط دولت ها و يا سازمانهايي‌ كه ازسوي ‌دولتها پديده ‌آمده‌اند تأديه مي‌گردند. بنا به تعريف ، تامين اجتماعي راه كار قانوني يا عملي در زمينه عمومي است که براي امنيت اقتصادي و...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی

پایان نامه و پروژه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی؛ در اين پژوهش ضمن تشريح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غير مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار می گیرد...

قیمت : 19,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری

پروژه و پایان نامه رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی، چکیده: مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی