فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 9

تحقیق بررسی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

قسمتی از چکیده: مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود. یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

قسمتی از چكيده: با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

قسمتی از چکیده: سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

قسمتی از چکیده: امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضازدایی

قسمتی از چکیده: تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسئوليت بين المللي اشخاص و مقامات رسمي دولتهاي ناتوان

قسمتی از مقدمه: مفهوم دولت ناموفق به تازگی وارد اصطلاحات حقوق بین الملل شده است. در واقع یکی از عوامل بحران در نظام بین المللی ومنطقه ای را می توان وجود دولتهای ناتوان دانست ولی توافق کلی در خصوص تعریف از یک کشور ودولت شکست خورده وجود ندارد.و نمی توان به یک اجماع بین المللی دست یافت . اصولا ...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ماهیت دلالی در نظام حقوقی ایران

قسمتی از چکیده: دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

قسمتی از مقدمه: در این پایان نامه تلاش می شود تا به تبیین و روشن گری" دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن " پرداخته شود. از آنجا که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاه ها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی می شود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری باتوجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات

قسمتی از چکیده: بخش خدمات مجموعه زيادي از نهادها و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي بزرگ و كوچك و همچنین سازمانها را شامل مي شود كه اداره اوقاف و امور خیریه يكي از آنهاست و در نظام كشور نقش بسزايي دارد. به علت اينكه آن اداره در گروه مشاغل خدماتي پرتماس قرار دارند به نظر مي رسد، يكي از عوامل مهم در شكل...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی