فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پاورپوینت تحلیل غیرخطی عناصر محدود

پاورپوینت تحلیل غیرخطی عناصر محدود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

پاورپوینت آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 196 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های کانسارها

پاورپوینت ویژگی های کانسارها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واحد تقطیر مایعات گازی

پاورپوینت واحد تقطیر مایعات گازی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هایپوناترمی

پاورپوینت هایپوناترمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نیرو در نظریه تابعی چگالی

پاورپوینت نیرو در نظریه تابعی چگالی | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپونت ایمنی سلولی

پاورپونت ایمنی سلولی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت افزاره های غیر فعال

پاورپوینت افزاره های غیر فعال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 72 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی