فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 2

مقاله فارسی : بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ

بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ آزمایشگاهی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد زنگ علوم

پاورپوینت درمورد زنگ علوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد ماه

پاورپوینت درمورد ماه

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان

پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد گرما وبهینه سازی فیزیک هفتم -فصل 10

پاورپوینت درمورد گرما وبهینه سازی فیزیک هفتم -فصل 10

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )

پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: بررسی اجمالی گروه ها

پاورپوینت درمورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: بررسی اجمالی گروه ها

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز

در پاورپوینت حاضر , بیش از 200 مورد ازتصاویرعلفهای هرز و دارویی مختلف برای آشنایی بیشتر شما با این گیاهان آماده شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی