فایل های دسته بندی فنی مهندس - صفحه 6

مطالعات و رساله معماری طراحی اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا

در آغاز حکومت عباسیان به دلیل آنکه دست‌اندرکاران حکومت اسلامی، بعد از دودمان نژادپرست بنی‌امیه روی کار آمدند و ملل مختلف با زبانها و فرهنگهای متفاوت وارد حوزه اسلامی شدند، مسائل اجتماعی و از آن جمله اطعمه و اشربه تحولی عظیم پیدا کرد....

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی

دانلود ضوابط و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی در قالب پاورپوینت و 50 اسلاید و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي معماری طراحی ترمینال مسافربری

دانلود کاملترین ضوابط و استانداردهاي ترمینال مسافربری در قالب پاورپوینت و 74 اسلاید و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مجتمع مسکونی (طرح معماری 5 )

با تولد هر مجموعه مسکونی کانونی اجتماعی شکل می گیرد ، این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام نیاز دارد . آمیختگی معینی از سنین و نسل ها ، مشاغل و طبقات اقتصادی و خانوار های با ابعاد متفاوت و مذاهب مختلف لذوما به معنای انسجام مطلوب نیست و اگر چنین تشخیص ....

قیمت : 10,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارها در طراحی هتل (طراحی معماری 4)

هتلها ساختمانهاي بسيار پيچيده‌اي هستند كه به مناسبت گوناگوني فعاليتهاي انجام‌پذير و بالطبع تنوع مراجعين و استفاده‌كنندگان از آنها، از قبيل اقامت ميهمانان، مراجعه جهت شركت در سمينارها و مراسم، استفاده امكانات تفريحي و ورزشي، صرف غذا و ... فضاها و امكانات بيشماري را طلب مي‌كند و....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

دانلود استانداردهای طراحی آمفی تئاتر در قالب پاورپوینت و 34 اسلاید و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباطی طراحی هتل

دانلود دیاگرام ارتباطی طراحی هتل در قالب پاورپوینت و 11 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه

انسان ها در سراسيمگي شهرهاي امروز، به دنبال عرصه هـايي با هويتهاي ويژه هستند تا علاوه بر تأمين آسـايش و تعامـل بـا همنوعان، در بستر پويايي اجتماعي به كمال متعـالي خـود نائـل شوند. رشـد فزاينـده ابعـاد شهرنشـيني و شـكل گيـري مقيـاس جديدي از رشد شهري در طي دهه هاي اخير موجب شـده اسـت كه...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني

دانلود ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني در قالب Word و 22 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

قیمت : 10,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی