فایل های دسته بندی گزارش کاراموزی - صفحه 1

گزارش کاراموزی سقف های تیرچه،بلوک،کرومیت

گزارش کاراموزی سقف های تیرچه،بلوک،کرومیت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت

گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ساختمانهای بتنی و فلزی

گزارش کارآموزی ساختمانهای بتنی و فلزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی قانون کار

گزارش کاراموزی قانون کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی مشاوره شغلی

گزارش کارآموزی مشاوره شغلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی

گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی شرکت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان

گزارش کاراموزی شرکت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی با موضوع نگاهی بر مدیریت در شرکت های مهندسی آب فاضلاب ایران

گزارش کارآموزی با موضوع نگاهی بر مدیریت در شرکت های مهندسی آب فاضلاب ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی مدیریت کنترل کیفیت شرکت ایران گوشت

گزارش کاراموزی مدیریت کنترل کیفیت شرکت ایران گوشت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

گزارش کاراموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 165

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی