فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 13

تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه)

بخشی از چکیده: معماری ایران در دوران حکومت قاجارها و سال های بعد از آن دچار تحولاتی شد و ا ز معماری اصیل ایرانی فاصله گرفت. علت این امر را می توان در گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی دانست. این تأثیرات...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان)

بخشی از چکیده: محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد . با وجود محله هاست که زندگی در بزرگترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد . برعک...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ساختار هندسی باغ های ایرانی با نگاه به عنصر آب (نمونه موردی: باغ شاهزاده ماهان کرمان)

قسمتی از چکیده : در مورد باغ ایرانی که تمثیلی از بهشت و کوششی در رسیدن به بهشت آرمانی در این دنای است، نوشته های بسیاری وجود دارد. در این بین تاثری ساختار هندسی، در فرم و شکل کلی باغ های ایرانی و نقش عنصر ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه

قسمتی از چکیده: از گذشته تا کنون مساجد یکی از بناهای مهم ومحل اجتماع مردم در شهرها بوده اند که از عناصر مهم در معماری اسلامی به شمار میروند به همین دلیل از هنرهای گوناگون بیشماری مانند شیشه کاری،منبت کار ی،...

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

بخشی از چکیده: در این مقاله به بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز بر یادگیری دانشآموزان پرداخته شده است . هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان یادگیری میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی

بخشی از چکیده: خانه اولین فضایی است که انسان در طول روز از آن تاثیر می پذیرد و حس تعلق را در آن تجربه می نماید. بنابراین با توجه به اهمیت خانه و محیط زندگی سالم با تاثیرپذیری از طبیعت برای ایجاد شرایط ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بررسی فرصت ها و تعهدات گردشگری روستای رامه با روش sowt

چکیده : گردشگری و اقتصاد گردشگری در عصر حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهاناست، افزون بر این برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی وضعیت مبلمان شهری قلعه تل

بخشی از چکیده: از زمانی که شهرها شکل گرفتند، مبلمان شهری هم به وجود آمد. امروزه مبلمان شهری به عنوان یک هنر زیبا کننده شهر در صدد است گرافیک شهری ر ا که تاکنون چندان به آن توجه نشده سازمان دهی نماید. هدف ...

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان)

چکیده :محیط خوانا می تواند به درک بهتر محیط کمک کند. یک تصویر محیطی به طور متفاوت از طریق هر فرد خلق می شود و ارزیابی می گردد. شهر خلاق شهری است که پدیده ای در آن بوجود آمده باشد که خلق کننده انواع...

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18قبلی · بعدی