فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 13

دانلود مقاله بررسی نظام دسترسی سواره و پیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

چکیده: در ۲- ۳دهه اخیر، در نتیجه اوج گیری و حاد شدن مشکلات شهری مانند آلودگی محیط، دشواری رفت وآمد، ناامنی راه های پیاده و سواره، افت کیفیت فضاهای شهری و افول ارزشهای بصری، واکنش گسترده ای علیه سل...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای Google Earth در آماربرداری از جنگل شهری

بخشی از چکیده: جنگلداری شهری، به عنوان علم نوپا، در عرصه علوم طبیعی دارای اهداف و عملکردهای وسیعی بوده و به عنوان رویکردی نو در اکوسیستمهای شهری می تواند مدیریت فضای سبز واحد درختان را در داخل و حو مه شهر ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تنوع معماری مسکونی در روستاهای تاریخی یزد

بخشی از چکیده: وضع اقلیمی منطقه یزد و روستاهای پیرا مون آن یک نوع معماری خاصی را به وجود می آورد . با اینکه ما می بینیم انواع سنگهای ساختمان امروز معدنش در یزد و حوالی آن است و مصالح دیگر مانند خشت پخته ی...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی توزیع فضایی و مکانی خدمات بهداشتی درمانی(بیمارستان)با استفاده از GIS وAHP

بخشی از چکیده: موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شه ری را تحت تاثیر قرار می دهد .در برخی مواقع عدم دسترسی مناسب به برخی کاربریها ، سلامت افراد را نیز در معرض خطر می ان...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه)

بخشی از چکیده: معماری ایران در دوران حکومت قاجارها و سال های بعد از آن دچار تحولاتی شد و ا ز معماری اصیل ایرانی فاصله گرفت. علت این امر را می توان در گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی دانست. این تأثیرات...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان)

بخشی از چکیده: محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد . با وجود محله هاست که زندگی در بزرگترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد . برعک...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ساختار هندسی باغ های ایرانی با نگاه به عنصر آب (نمونه موردی: باغ شاهزاده ماهان کرمان)

قسمتی از چکیده : در مورد باغ ایرانی که تمثیلی از بهشت و کوششی در رسیدن به بهشت آرمانی در این دنای است، نوشته های بسیاری وجود دارد. در این بین تاثری ساختار هندسی، در فرم و شکل کلی باغ های ایرانی و نقش عنصر ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه

قسمتی از چکیده: از گذشته تا کنون مساجد یکی از بناهای مهم ومحل اجتماع مردم در شهرها بوده اند که از عناصر مهم در معماری اسلامی به شمار میروند به همین دلیل از هنرهای گوناگون بیشماری مانند شیشه کاری،منبت کار ی،...

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

بخشی از چکیده: در این مقاله به بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز بر یادگیری دانشآموزان پرداخته شده است . هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان یادگیری میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18قبلی · بعدی