فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

جوش فلزات رنگی و جوش لیزری

مورد استفاده دانشجویان مکانیک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي

امروزه نقش صنعت، نوآوري نيز پيشرفت صنعتي بر كسي پوشيده نيست، و كشور متمدن و صنعتي كشوري محسوب مي شود ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل