فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 10

رابطه عملکرد دولتی و جهانی سازی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثرات مالی شرکتها بر تورم

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مالي انبارداري

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش دولت در اقتصاد

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آثار سوء ورشکستگی و بایدها و نبایدهای آن

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ارزیابی مقایسه ای از رشد صنعتی در کشورهای مختلف

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رقابت در بازار کار

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی