فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 4

آثار سوء ورشکستگی و بایدها و نبایدهای آن

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ارزیابی مقایسه ای از رشد صنعتی در کشورهای مختلف

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رقابت در بازار کار

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقدمه ای بر رشد اقتصادی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مالیات بر واردات کالا در تجارت بین الملل

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثير آگهی بازرگاني در عصر دیجیتال براي كالاهاي مختلف

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی