فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 2

پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال

پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان

پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تمرین پلایومتریک

پاورپوینت تمرین پلایومتریک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی

پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد محوطه سازی مکانهای ورزشی

پاورپوینت درمورد محوطه سازی مکانهای ورزشی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق : آموزش تنیس روی میز

تحقیق : آموزش تنیس روی میز

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریم

تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت : تأثیر نور و فیدبک بر عملکرد در ورزشکاران

پاورپوینت : تأثیر نور و فیدبک بر عملکرد در ورزشکاران

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل