فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 3

تحقیق بررسی رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

قسمتی از چکیده: با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

قسمتی از چکیده: سرمایه گذاران با در نظر گرفتن ریسک های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره برداری نشان می دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله ی آن، ریسک های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک ها را فراهم...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق ایران و آمریکا

قسمتی از چکیده: از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری است، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد به سوی یکی از موارد فوق، باعث ضربه...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی

قسمتی از چکیده: حقوق شهروندی ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

قسمتی از چکیده: مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود. یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

قسمتی از چكيده: با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

قسمتی از چکیده: سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

قسمتی از چکیده: امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضازدایی

قسمتی از چکیده: تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی