فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 6

ادبیات نظری تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان (فصل دوم )

مبنای بررسی های تجربی و تحلیل های آماری، آیسنک شخصیت را دارای چهار عامل اصلی می داند. یکی از عوامل اصلی که با توانش مرتبط است، عامل هوش عمومی (G) می باشد و سه عامل مزاجی دیگر، برونگردی، نورزگرایی و پیسکوزگرایی نام دارد...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن (فصل دوم )

پس از تصويب و ابلاغ براي اجراي ماده 1075 ، در خصوص ازدواج موقت ، جايگاه ازدواج موقت به طور رسمي در حقوق ايران تثبيت گرديد و جايگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانين ايران مشخص گرديد. كه در اين بين مي توان به احكام قانون مدني نسبت به آن اشاره نمود...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق سبق و رمایه (فصل دوم )

« سبق ، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن ، تاختن ، جنگیدن و ... است . در این واژه ، به گونه ای مفهوم رقابت ، پیشتازی ، پیش آهنگی نهفته است ، در برابر واژه ی « الحوق » که به معنای پیوستن است...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش (فصل دوم )

یکی از بازیهای ورزشی ، شطرنج است . شطرنج از هندوستان به ایران آمد ، این بازی در روزگار نخست به عنوان سرگرمی و تفریح بود ، لیکن در سیر تاریخی از آن در « قمار » بازی استفاده شد...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها (فصل دوم )

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است....

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی خصوصی (فصل دوم )

در این گرایش از علم حقوق ، ما با یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی درگیر هستیم و آن مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از ورزش می باشد....

قیمت : 17,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی کیفری (فصل دوم )

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی... انجام می گیرد...

قیمت : 17,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و واکاوی حقوق کیفری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی