فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 9

بررسی تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از مقدمه: تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

قسمتی از چکیده: تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است. تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از چکیده: ساختار اغلب زیستگاهها و اکوسیستم های آبی به سبب ورود انواع منابع آلودگی و فعالیت های بشری، همواره تحت تاثیرات نامطلوبی بوده است. وسعت جغرافیایی آب‌ها و فقدان قدرتی فراملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست تالابها و دریاها در اثر استفاده بشر می باشد...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

قسمتی از چکیده: تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و ...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص

قسمتی از چكيده: در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني

قسمتی از چکيده: بي ترديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني به عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی توزیع نهائی مسئولیت مدنی بین فروشنده و تولیدکننده کالا

قسمتی از چکیده: با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است...

قیمت : 14,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

قسمتی از چکیده: خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که ...

قیمت : 14,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از چکیده: بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند...

قیمت : 14,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی