فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای

پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 131 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2)

پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر TQM | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی حسابداری مالی

پاورپوینت مبانی حسابداری مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 77 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392)

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی بین المللی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی بین المللی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: word

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گرش

پاورپوینت تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گرش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تسعیر ارز (استاندارد حسابداری شماره 16)

پاورپوینت تسعیر ارز (استاندارد حسابداری شماره 16) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی