فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 10

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی وسطوح مخارج سرمایه ای درشرکت های پذیرفته شده بورس

هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان هايِ نقدیِ باسطح مخارج سرمایه ای می باشد.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

امروزه بسياری از سازمان ها برای بدست آوردن بالاترين ارزشها در جهت جلب رضايت مشتريان خود تلاش می کنند.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت هاي مالي است كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي آن را به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي به كار مي برند.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین اجتناب مالياتي وتأخيرغیرعادی در گزارشگري مالي شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

هدف این پژوهش، بررسي رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخير غیرعادی در گزارشگري مالي شركت¬ها¬ی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی مفید برای تصمیم گیری های تجاری است.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی