فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 10

بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قیمت : 20,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی

درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است و هر شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیت های خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد.

قیمت : 23,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان است و جايگاه بورس ايران را از نظر بازدهی،ريسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به ساير بورس های منتخب تعيين و شناسايي می کند و نقاط قوت وضعف بورس ايران را بيان می کند

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی

هدف اصلی گزارشگري مالي فراهم كردن اطلاعاتي مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصميم گيري استفاده کنندگان ذي نفع است

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها

در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.

قیمت : 21,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه

مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده ميكنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعت

قیمت : 23,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده

هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان هايِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه ای می باشد.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد.

قیمت : 20,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي

با توجه به اينكه در سالهاي اخير، تجديد ارائه صورتهاي مالي بين شركتهاي ايراني بسيار رايج شده است.

قیمت : 22,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی