فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 6

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارورزی سازمان بهزیستی

پروژه مورد استفاده دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی

گزارش کارآموزی رشته های حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در جهاد دانشگاهی

دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی اداره مالیات

گزارش کارآموزی رشته حسابداری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری پیمانکاری

پروژه کارشناسی حسابداری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

اين تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است...

قیمت : 26,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی