فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي: روش ميدان هاي کوانتيده

مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي: روش ميدان هاي کوانتيده

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کشور افغانستان

پاورپوینت کشور افغانستان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جمعیت و جمعیت شناسی

پاورپوینت جمعیت و جمعیت شناسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل

تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

تحقیق رشته جغرافیا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل