فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا

این فایل شامل مهمترین مولفه های روان شناسی مثبت نگر، شادکامی، امیدواری، تاب آوری و تجارب معنوی می باشد.

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گستره نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های سازگاری اجتماعی

از نظر روانشناسی، سازگاری به معنای ایجاد همامنگی و تعادل بین نیازهای شخصی و الزامات محیطی است. به عبارتی زمانی که فرد تلاش می کند از طریق تغییر خود، محیط یا دیگران به نوعی هارمونی در زندگی خود دست یابد در تلاش برای رسیدن به سازگاری می باشد(رابین و بابی ، 2009)....

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری کامل و دقیق اختلال ملال جنسیتی بر اساس تغییرات جدید DSM

تراجنس ها در گذشته ائونیسم نامیده می شدند، چرا که اولین فرد مبتلا را بیامونت می دانستند. در روان پزشکی برای اولین بار این اختلال توسط اسکورل در سال 1838 مورد توجه قرار گرفت...

قیمت : 69,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رویکرد درمانی اکت یا پذیرش و تعهد

در این فایل به فرمت APA با منابع دقیق کلیه مبانی نظری درمان موج سوم و اکت آورده شده است.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی

در این فایل تمامی مبانی مرتبط با رویکرد درمانی ذهن آگاهی یا Mindfulness آورده شده است

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد

یکی از مفاهیمی که درروان شناسی اجتماعی همواره موردبحث صاحب‌نظران بوده، مفهوم نگرش می باشد (کریمی، 1387). نگرش از عنصرهای مهم ساختار شخصیت انسان است و اهمیت آن درروان شناسی اجتماعی ناشی از این دیدگاه است که ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای ناکارآمد

شرح دقیق کلیه مبانی نظری سبک های مقابله ای

قیمت : 18,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتیاد نظری

این پرسشنامه دارای 35 سؤال است که توسط نظری (1380) تدوین‌شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مهارت های زندگی و پروتکل آموزشی مهارت های زندگی

برنامه آموزشی مهارت های زندگی و بسته آموزشی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی