فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود ورد نارساییهای نظام جدید

دانلود ورد نارساییهای نظام جدید | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 10

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله خودکشی و اقدام به خودکشی در جزایر اقیانوس آرام

دانلود مقاله خودکشی و اقدام به خودکشی در جزایر اقیانوس آرام | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله روش بدون مش مبتنی بر RBF برای حل PDE های کسری سه بعدی چند بعدی ناشی از پدیده های مهندسی

دانلود مقاله روش بدون مش مبتنی بر RBF برای حل PDE های کسری سه بعدی چند بعدی ناشی از پدیده های مهندسی | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اشتراک گذاری دانش

تحقیق اشتراک گذاری دانش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم ،ابعادوشاخص های سلامت اجتماعی

تحقیق مفاهیم ،ابعادوشاخص های سلامت اجتماعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: doc

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ادغام اوراسیایی و توسعه روسیه آسیایی

دانلود مقاله ادغام اوراسیایی و توسعه روسیه آسیایی | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله یک الگوریتم برای یادگیری گرادیان چند برچسب را تقویت کرد قوانین طبقه بندی

دانلود مقاله یک الگوریتم برای یادگیری گرادیان چند برچسب را تقویت کرد قوانین طبقه بندی | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 3

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان

تحقیق تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 78 | فرمت فایل: doc

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق الگوهای ارتباطی, رویکرد ارتباطی خانواده

تحقیق الگوهای ارتباطی, رویکرد ارتباطی خانواده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: doc

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نوترینوهای سنگین Majorana

دانلود مقاله نوترینوهای سنگین Majorana | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله جستجوی ابرتقارن مخفی کاری در رویدادهای دارای جت

دانلود مقاله جستجوی ابرتقارن مخفی کاری در رویدادهای دارای جت | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارتباط سبک های غذا خوردن با تغییر وزن پس از تمرین شدید مداخله سبک زندگی ترکیبی برای کود

دانلود مقاله ارتباط سبک های غذا خوردن با تغییر وزن پس از تمرین شدید مداخله سبک زندگی ترکیبی برای کود | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی