فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت آشنایی با اخلاق در پژوهش

پاورپوینت آشنایی با اخلاق در پژوهش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد

پاورپوینت ارزیابی عملکرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک

تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: doc

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشهای سازمانی

پاورپوینت ارزشهای سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان

پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 94 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقدامات انجام شده در خصوص تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی

پاورپوینت اقدامات انجام شده در خصوص تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 109 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی