فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 6

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول

براي آغاز بحث و مقايسه نظريات مديريت لازم است درباره سبك هاي مديريت و دوران آن اطلاعاتي هرچند كوتاه و مختصر به دست آوريم. پس به اختصار: مكتب كلاسيك: تيلور ، فايول، وبررا مورد بررسي قرار مي دهيم...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرخاشگري

پرخاشگري

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كيفيت زندگي كاري

كيفيت زندگي كاري

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رضایت شغلی

رضایت شغلی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری

رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی