فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 4

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چا

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي

پاورپوینت خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارائه کتبی

پاورپوینت ارائه کتبی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني

پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمايشگاه ملي شدن صنعت نفت

پاورپوینت نمايشگاه ملي شدن صنعت نفت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی