فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور

پاورپوینت نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مديريت اقتضائی

پاورپوینت مديريت اقتضائی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مديرت موفق

پاورپوینت مديرت موفق

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF

پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازمان استراژی محور

پاورپوینت سازمان استراژی محور

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی