فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

پاور پوینت آمار ثبت احوال

پاور پوینت آمار ثبت احوال

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

پاورپوینت وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار

اورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان

پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت آمار میزان برق مصرفی خانوار

پاور پوینت آمار میزان برق مصرفی خانوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمار میزان بارندگی

پاورپوینت آمار میزان بارندگی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت آمار

پاور پوینت آمار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج

پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی

پاورپوینت بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی )

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی