فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

دانلود پاورپوینت خودکار حقوق پرسنل

دانلود پاورپوینت خودکار حقوق پرسنل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقیاسهای اندازه گیری scale of measurement

پاورپوینت مقیاسهای اندازه گیری scale of measurement | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 116 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اولیه روش تحقیق

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اولیه روش تحقیق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر)

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 190 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زبان انگلیسی دهم

پاورپوینت زبان انگلیسی دهم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی

پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها

پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوع

دانلود پاورپوینت الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوع | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اجزای دو اتصالی و نقاط اتصال

پاورپوینت اجزای دو اتصالی و نقاط اتصال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علم آمار و جهان سوم

پاورپوینت علم آمار و جهان سوم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی