فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تابع

پاورپوینت تابع | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه محاسباتی

پاورپوینت هندسه محاسباتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت

پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس2 زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت آموزش درس2 زبان انگلیسی پایه هشتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با شمارش اعداد و جمع و تفریق

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با شمارش اعداد و جمع و تفریق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اشکال هندسی

پاورپوینت دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اشکال هندسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی دانش اموزان با ارزش مکانی اعداد چهار رقمی ریاضی پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت آشنایی دانش اموزان با ارزش مکانی اعداد چهار رقمی ریاضی پایه سوم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی دانش اموزان با مفهوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی

پاورپوینت آشنایی دانش اموزان با مفهوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با نحوه محاسبه مساحت لوزی

پاورپوینت آشنایی با نحوه محاسبه مساحت لوزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی آموزشی فصل هشتم ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

پاورپوینت طراحی آموزشی فصل هشتم ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای

پاورپوینت کاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی