فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 4

پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سختی گیر رزینی

پاورپوینت سختی گیر رزینی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد ماه

پاورپوینت درمورد ماه

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )

پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی