فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

دانلود مقاله تعیین تغییرات ریز ساختار با روشهای جریان گردابی برای سرما و برنامه های کاربردی شکل دهی

دانلود مقاله تعیین تغییرات ریز ساختار با روشهای جریان گردابی برای سرما و برنامه های کاربردی شکل دهی | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت خلاصه نویسی کتاب ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

دانلود پاور پوینت خلاصه نویسی کتاب ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت خلاصه نویسی کتاب ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

دانلود پاور پوینت خلاصه نویسی کتاب ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های کانسارها

پاورپوینت ویژگی های کانسارها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپونت ایمنی سلولی

پاورپونت ایمنی سلولی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آتشفشان شناسی

پاورپوینت آتشفشان شناسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 223 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه زمین شناسی

قالب پاورپوینت پایان نامه زمین شناسی |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم مبحث سفرآب روی زمین

پاورپوینت علوم هفتم مبحث سفرآب روی زمین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی علم زمین شناسی و شاخه های آن

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی علم زمین شناسی و شاخه های آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت فصل سوم زمین شناسی سوم تجربی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس دوم زمین شناسی سوم تجربی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس چهارم زمین شناسی سوم تجربی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی