فایل های دسته بندی زیست شناسی - صفحه 1

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دراگون فروت

پاورپوینت دراگون فروت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولو ژیکی توسط شبکه های عصبی بازگشتی

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولو ژیکی توسط شبکه های عصبی بازگشتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 84 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متابولیسم و بیوانرژتیک

پاورپوینت متابولیسم و بیوانرژتیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه زیست

قالب پاورپوینت پایان نامه زیست |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی