فایل های دسته بندی زیست شناسی - صفحه 1

پاورپوینت پشت گرد(کیفوز پشتی)

پاورپوینت پشت گرد(کیفوز پشتی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم شناسی دینامیک

پاورپوینت اقلیم شناسی دینامیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان

پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 120 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دراگون فروت

پاورپوینت دراگون فروت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولو ژیکی توسط شبکه های عصبی بازگشتی

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولو ژیکی توسط شبکه های عصبی بازگشتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 84 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متابولیسم و بیوانرژتیک

پاورپوینت متابولیسم و بیوانرژتیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه زیست

قالب پاورپوینت پایان نامه زیست |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی