فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تمرینهای پلایومتریک (فصل دوم پایان نامه)

روش های تمرینی پلایومتریک که به منظور ترکیب سرعت و قدرت در اجراهای ورزشی طراحی شده، ذاتاًً از توان بالقوه ی زیادی برخوردار است و در صورتی که با روش علمی به کار برده شود، به ورزشکار کمک می کند...

قیمت : 17,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با ساختار مغز استخوان

مورد استفاده دانشجویان گروههای پزشکی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نظریه نقطه تثبیت

تحقیق رشته های پزشکی

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با عفونت هاي مجاري اداري

مورد استفاده دانشجویان گروههای پزشکی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماریهای کبد (انواع هپاتیت)

تحقیق گروههای پزشکی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عوامل دخیل در ايجاد عفونت و پیامدهای آن

مورد استفاده دانشجویان گروههای پزشکی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغییر جنسیت و پیامدهای آن

مورد استفاده دانشجویان گروههای پزشکی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش تغذیه سالم در جامعه

تحقیق مورد استفاده دانشجویان گروههای پزشکی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی