فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

پاورپوینت بررسی نتایج خارج از حد انتظار آزمایش های کنترلی برای تولیدات دارویی و واکسن

پاورپوینت بررسی نتایج خارج از حد انتظار آزمایش های کنترلی برای تولیدات دارویی و واکسن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دیورتیک ها

پاورپوینت دیورتیک ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی

پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت داروسازی

قالب پاورپوینت داروسازی |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت داروسازی 2

قالب پاورپوینت داروسازی 2 |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت داروسازی 3

قالب پاورپوینت داروسازی 3 |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت داروسازی 4

قالب پاورپوینت داروسازی 4 |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت داروسازی 1

قالب پاورپوینت داروسازی 1 |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت داروهای پرکاربرد و عوارض آن ها

پاورپوینت داروهای پرکاربرد و عوارض آن ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیاتی درمورد درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای تخصصی

پاورپوینت کلیاتی درمورد درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای تخصصی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 72 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کانابیس

پاورپوینت درباره کانابیس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با شیمی دارویی

پاورپوینت آشنایی با شیمی دارویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی