فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: word

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ابرازگری هیجانی(EEQ)

پرسشنامه ابرازگری هیجانی(EEQ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000؛ به نقل از سدیدی، 1392).

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000؛ به نقل از سدیدی، 1392). | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دکتر میرکمالی و نارنجی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دکتر میرکمالی و نارنجی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی وتن و کمرون ( کیهان فر، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی وتن و کمرون ( کیهان فر، ۱۳۹۳) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران 1391

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران 1391 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی بهرامی

پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی بهرامی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ) در 7 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان در 3 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی