فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

پاورپوینت معرفی انواع پارکینگ و نحوه بهره برداری از آنها

پاورپوینت معرفی انواع پارکینگ و نحوه بهره برداری از آنها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران)

جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 379 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 64,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد

پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تأثیرات نور بر زیبائی فضاهای شهری

پاورپوینت تأثیرات نور بر زیبائی فضاهای شهری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 74 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 28,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان و خیابان)

پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان و خیابان) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 64 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل منظر شهری

پاورپوینت تحلیل منظر شهری | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجربه برنامه ریزی کالبدی و فضایی در ژاپن و کره

پاورپوینت تجربه برنامه ریزی کالبدی و فضایی در ژاپن و کره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شکل شناسی (ریخت شناسی) شهری

پاورپوینت شکل شناسی (ریخت شناسی) شهری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

پاورپوینت خلاصه اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی)

پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 55 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی