فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پاورپوینت اسمز معکوس

پاورپوینت اسمز معکوس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان

پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع نانوذرات سلولزی و روش های تولید آن

پاورپوینت انواع نانوذرات سلولزی و روش های تولید آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آلاینده های موادغذائی

پاورپوینت آلاینده های موادغذائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 116 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی شرکت نفتی اروندان

پاورپوینت معرفی شرکت نفتی اروندان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت

پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گازها وبخارات

پاورپوینت گازها وبخارات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن FE-C

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن FE-C | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رشد و نمو

پاورپوینت رشد و نمو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

پاورپوینت پروژه تصمیم گیری با معیارهای چند گانه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات در صنایع حساس

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات در صنایع حساس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی