فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

پاورپوینت سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران

پاورپوینت سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی صنعت غذایی

پاورپوینت طراحی صنعت غذایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 67 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی

پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سیّال تحت فشار ( PFE ) و بهینه‌کردن

پاورپوینت استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سیّال تحت فشار ( PFE ) و بهینه‌کردن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آلاینده های موادغذائی

پاورپوینت آلاینده های موادغذائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 116 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش روغن پالم در صنایع غذایی

پاورپوینت نقش روغن پالم در صنایع غذایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت اماده سازی وطبخ

پاورپوینت مدیریت اماده سازی وطبخ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کربوهیدرات ها

پاورپوینت کربوهیدرات ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فاضلاب صنایع غذایی

پاورپوینت فاضلاب صنایع غذایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امنیت غذایی

پاورپوینت امنیت غذایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کیفیت آب

پاورپوینت کیفیت آب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروبیوتیک

پاورپوینت پروبیوتیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی