فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 2

مروری بر کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنایع غذایی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی صنایع غذایی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی