فایل های دسته بندی عمران - صفحه 2

پروژه کارورزی عمران

پروژه کارورزی رشته مهندسی عمران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis

نشست تحکيمي يکي از ملاحظات مهم طراحي در پروژه‌هاي عمراني همچونه سازه ها، راهها و راه آهن است. اين پديده بوسيله آزمايش تحکيم تعيين مي‌شود. آزمايش تحکيم يک آزمايش نسبتا وقت گير و پر هزينه است که بايد با دقت کافي انجام شود. در بسياري از پروژه ها به خصوص در پروژه‌هاي خطي مانند و...

قیمت : 22,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO

چکیده: یکی از چالشها و اهداف عمده در هیدرولوژی مهندسی تعیین یک مدل بارش- رواناب مناسب جهت مشخص کردن پاسخ حوضه نسبت به یک بارش مشخص با استفاده از پارامترهای موجود در مدل است. پاسخ حوضه تابعی از مشخصات حوضه آبریز و مقادیر پارامترهای مدل است. لذا ضروری است و ...

قیمت : 22,890 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی يك روش عددي تركيبي متشكل از شبكه عصبي مصنوعي و مدل عددي دوبعدي

...در اين پايان نامه يك مدل عددي براي بررسي مورفولوژي آبراهه هاي آبرفتي ارائه مي شود. براي شكل گيري اين مدل عددي در ابتدا معادلات جريان آب كم عمق با استفاده از روش حجم محدود حل مي گردد. به اين منظور از الگوي يكنواي بالا دست براي قوانين پايستار براي محاسبه متغيرهاي جريان در مرز سلول و

قیمت : 23,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع روستاها

در اين پژوهش سعي بر آن است تا با انجام مطالعات موردي در تعدادی از روستاهای شهرهاي نورآباد و رستم از استان فارس نسبت به تعيين میزان و عوامل موثر بر خطاي كنتورهاي مشتركين در بخش آب روستایی تحت شرايط مختلف اقدام گردد و در نهايت براساس آن يك الگوي كلي به منظور انتخاب بهترين سيستم سنجش و ...

قیمت : 22,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای

كمبود منابع آبي و كيفيت نامناسب آب شرب شهر قم با توجه به پيش بيني گرمتر شدن اقليم و افزايش بيرويه جمعيت و همچنين عدم وجود منبع آبي قابل اتكا در محدوده این استان، ضرورت انجام طرح انتقال آب مورد نياز شهر قم از سرشاخه هاي غربي دز به قمرود را آشكار مي سازد. در اين تحقيق، با جمع آوري داده ها و...

قیمت : 21,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS )بازه ملاثانی– فارسیات)

فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و...

قیمت : 22,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت گاز رسانی

گزارش کارآموزی رشته های مهندسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه اتوکد

مورد استفاده دانشجویان رشته مهندسی عمران و نقشه کشی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل