فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

جزوه آزمایشگاه شیمی آلی1

جزوه آزمایشگاه شیمی آلی1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه مهندسی شیمی

قالب پاورپوینت پایان نامه مهندسی شیمی |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 85 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پشتیبانی الکترونیک ES

پروژه پشتیبانی الکترونیک ES | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 95 | فرمت فایل: word

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 56 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 342 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها مجتبی رفیعی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها مجتبی رفیعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 258 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف سنجی جذب اتمی٬ نشر اتمی و فلورسانس اتمی

پاورپوینت طیف سنجی جذب اتمی٬ نشر اتمی و فلورسانس اتمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته

پاورپوینت طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی Uv-Vis

پاورپوینت طیف بینی Uv-Vis | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی مادون قرمز و رامان

پاورپوینت طیف بینی مادون قرمز و رامان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شیمی تجزیه پیشرفته

پاورپوینت شیمی تجزیه پیشرفته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 301 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی