فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 4

جزوه سیالات

جزوه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل

گزارش کارآموزی رشته های مهندسی شیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سیمان

تحقیق کارشناسی ارشد گروههای شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی