فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 4

سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سیالات

جزوه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل

گزارش کارآموزی رشته های مهندسی شیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سیمان

تحقیق کارشناسی ارشد گروههای شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی