فایل های دسته بندی نفت و گاز - صفحه 1

پاورپوینت پست های گازی

پاورپوینت پست های گازی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی و نفت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی و نفت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل