فایل های دسته بندی مهندسی کشاورزی - صفحه 2

بررسی غنی سازی کیک با آرد سویا

تحقیق مورد استفاده دانشجویان علوم کشاورزی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عمق صحيح بذركاري

سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرايط محيط (رطوبت، درجه حرارت ...)با رشد جنين آغاز و اندامهاي اوليه نهال شامل ريشه و ساقه با استفاده از مواد ذخيره در بذر توليد مي شود...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی