فایل های دسته بندی مهندسی کشاورزی - صفحه 1

تحقیق گیاه علوفه ای سورگوم

تحقیق گیاه علوفه ای سورگوم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: doc

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت

دانلود پاور پوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اداره و کنترول امراض و آفات

پاورپوینت اداره و کنترول امراض و آفات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نخود

پاورپوینت نخود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی

پاورپوینت اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مینوزها

پاورپوینت مینوزها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرورش کرم ابریشم

پاورپوینت پرورش کرم ابریشم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرتعداری

پاورپوینت مرتعداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت کشاورزی

قالب پاورپوینت کشاورزی |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی