نتایج جستجو برای «تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي»

تحقیق بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

پایان نامه و پروژه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی؛ چكيده: هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ...

قیمت : 25,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل