نتایج جستجو برای «ساختمان»

پاورپوینت انعطاف پذیری در ساختمان

پاورپوینت انعطاف پذیری در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 62 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آجرکاری

پاورپوینت آجرکاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه

پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک

پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با آهک

پاورپوینت آشنایی با آهک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم و معماری شیراز

پاورپوینت اقلیم و معماری شیراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی

پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران

پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 55 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان

پاورپوینت اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 75 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی FRP

پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی FRP | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان

پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی